White
Birgit Munch
 
 
     

 

Min bror sagde at han pludselig var

kommet i tanke om at han havde stukket

noget op i min næse da vi var helt små.

Han huskede ikke hvad det var, men det

forekom ham at det var noget hvidt og ret

vigtigt. Så nu stak han en tang op i min

næse for at finde det og hive det ud, først

var det et hav, men så trak det sig

sammen til en hvid kampefisk skrigende

og spjættende i mit øje, og det delte sig til

flere og flere små fisk som vred og

bugtede sig rundt i mig indtil han endelig

fik ordenlig fat i det og begyndte at hive

det ud, det var en dyne.

  

My brother said suddenly come to think of it

he had stuck something up my nose when

we were very small. He didn't remember

what it was, but it seemed to him that it was

something white and quite important. So

now he stuck a tweezers up my nose to find

it and pull it out, first it was an ocean but

then is shrunk to a giant white fish

screaming and flapping in my eye, and

then it divided itself into more and more

small fish that twisted and wound

themselves around in me until he finally got

a good hold on it and began to pull it out, it

was a blanket.