The Dot under the i
Birgit Munch
 
 
     

 

Lige uden for vores hus lå der en

alfabetskov hvor vi måtte klatre i alle

bogstaverne og kaste med prikker og buer

og streger og bygge huler og hvad vi ellers

kunne finde på. Der var kun ét tegn vi ikke

måtte røre: prikken under i´et. Men en sen

eftermiddag blev jeg forfærdelig rastløs,

og til sidst kunne jeg ikke nære mig

længere, jeg fór hen og gravede løs med

hænderne under skovens største i, og efter

en masse febrilske forsøg fik jeg endelig

fat i prikken som jeg trykkede på så

englene styrtede og alle i´erne voksede og

voksede og voksede. Kun skalpene var

tilbage af mine syv englesøskende. I

panisk rædsel for at blive opdaget og

spærret inde i djævleklokken skyndte jeg

mig at proppe de syv engle skalpe i

munden og sluge dem, men jeg blev

selvføjelig alligevel afsløret med det

samme, for enhver kan jo se at i´erne er

vokset ind i himlen.

  

Just outside our house stood an alphabet

forest where we could climb in all of the

letters and throw dots and lines and build

caves and whatever else we could come

up with. There was only one sign we must

not touch: the dot under the i. But one late

afternoon I became horribly antsy, and

finally I couldn't control myself any longer, I

rushed forth and dug wildly with my hands

under the forest’s largest i, and after many

feverish attempts I finally got a hold of the

dot which I pulled on so that the angels fell

and all of the i's in the forest grew and grew

and grew. Only the scalps were left of my

seven angel siblings. Panic-stricken about

being discovered and locked in the devil's

bell, I rushed to stuff the seven angel scalps

into my mouth and swallow them, but of

course, I was found out anyway, since

anyone can, of course, tell that the i's have

grown into the sky.