Ejection
Birgit Munch
 
 
     

 

Nullet snurrede så hurtigt at det blev til et

øje der snurrede så hurtigt at det blev til en

ild, øjet slugte mig, ilden udslyngede to

mumier som viklede sig op og ud i to

lange hvide strimler som fløj hver sin vej

rundt om kloden indtil de mødtes i en

skypumpe hvor de snoede sig ind i

hinanden til et øjebliks knogleknirkende

himmel der omkodede mig 999

kvintillioner gange.

  

The zero spun so fast that it turned into an

eye that spun so fast that it became a fire,

the eye swallowed me, the fire threw off two

mummies that unwound to white banners

that flew each its way around the earth until

they met in a water spout where they

twisted into each other to a second's bone-

creaking heaven that recoded me 999

quintillion times.