Pendulum
Birgit Munch
 
 
     

 

Der kom ikke mere mælk ud af min rigtige

mor, i stedet åd jeg selve brysterne, og

senere resten af hende. Som straf

spærrede de mig inde i den her

snydemore hvor jeg hvert andet øjeblik

bliver presset ud gennem fødselskanalen,

men hver gang jer er lige ved at nå helt ud,

bliver jeg trukket tilbage igen. Hele tiden

frem og tilbage.

  

No more milk came out of my real mother,

instead I ate her breasts, and later the rest

of her. As punishment I was locked inside

this fake mother where every other moment

I am pressed out the birth canal, but each

time I have just managed to come

completely out, I am pulled back again.

Constantly back and forth.