Jump The Gun
Birgit Munch
 
 
     

 

Men det var stadig den samme far, han

spredte min rugemors lår og trængte op i

hendes skød, videre op gennem

livmodermunden, frem til mig, han fandt

min sprække, gennembrød jomfruhinden,

jeg skyndte mig at hugge tre af min tvillings

kromosomer: X, Y og Æ som skal piske

vandet til vin inden kæmpeøjet ekploderer i

min bug.

  

But it was still the same father, he spread

my surrogate mother’s thighs and pushed

up into her womb, farther up through the

mouth of the uterus, forward to me, he

found my crack, broke through my hymen, I

hurried to steal three of my twin's

chromosomes: X, Y and Z that will whip

water into wine before the giant eye

explodes in my gut.